ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นบร.ถ.157-05 บ้านดอนพรหม ม.14 – บ้านบุขี้เหล็ก ต.แสลงพัน