ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2563

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก   มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1  อัตรา

              ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่ 27  เมษายน  2563 ถึงวันที่  8 พฤษภาคม  2563  ในวันและเวลาราชการ