องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์ : 044-634780

โทรสาร : 044-634782